Viaplay Konkurrence – Regler og vilkår (“Drenge Konkurrence”)

Arrangøren af konkurrencen “Drenge” er Viaplay Group Denmark A/S (cvr.nr 13398275) med adressen Strandlodsvej 30, 2300 København, Danmark (the “Promoteren”).

Ved at deltage i konkurrencen accepterer og samtykker du (her ”Deltageren”) til disse vilkår og betingelser (”Reglerne”). Deltagere som ikke overholder reglerne vil ikke være kvalificeret til at vinde Præmien (som er defineret nedenfor).

 1. Krav for deltagelse

”Drenge” konkurrence løber fra den 11-08-2022 kl.00.01 GMT+1 til 21-08-22 00.00 GMT+1. Alle indbringelser efter denne periode vil blive anset som ugyldige. ”Drenge” konkurrencen er kun tilgængelig for individer der opfylder følgende krav:

 • 18 år eller ældre og være myndig, og
 • Bosiddende i Danmark

Uagtet det ovenstående, vil ingen individer eller familiemedlemmer beslægtet med ”Promoteren” kunne deltage i nærværende konkurrence.

 1. Sådan deltager man i konkurrencen

Deltagere kan deltage i “Drenge” konkurrencen ved at tage et billede på specificerede lokationer i Danmark der er markeret med mærkater på jorden eller ved at bruge vores fotostandere (fotostanderne er aktive fra 11-08-2022 til 12-08-2022) og derefter uploade et billede til Deltagerens Instagram i ”Historie”/”Story” i overensstemmelse til ”Drenge” konkurrencens retningslinjer.

For at deltage I konkurrencen må individet have en en Instagramkonto og uploade deres billede med en åben konto, og bruge hastagget #drenge og tagge @viaplaydanmark (hvert upload anses som en ”Indbringelse”). Indbringelsen må ikke være længere end det maksimalt tilladte for et enkelt opslag/post.

Konkurrencen er ikke betinget af noget køb af produkter eller ydelser.

 1. Hvordan vinderen udvælges og annonceres

Når konkurrenceperioden for “Drenge” er udløbet, vil en jury af dedikerede individer ansat hos Viaplay Groups Sociale Medier Team gennemgå Indbringelserne på Instagram. Indbringelserne vil blive vurderet efter følgende kriterier: (i) korrekthed and (ii) kreativitet og originalitet.

Der kan kun være to vindere per territorie (”Vinderne”).

Vinderne vil blive offentliggjort senest den 28-08-2022 kl 18.00 GMT+1. Vinderne vil blive kontaktet direkte gennem Direct Messaging (Direkte Beskeder) på Instagram af @viaplaydanmark for at modtage vinderens e-mail, så vinderen kan modtage Præmien. Vinderen vil have fireogtyve (24) timer to at svare på beskeden, startende den 28-08-2022 kl. 18.00 GMT+1. Vinderne kan svare via Direkte Besked til Instagramkontoen @viaplaydanmark. Hvis der ikke svares inden for tidsfristen forbeholder Promotoren sig retten til at vælge nye Vindere.

Promotoren forbeholder sig retten til at moderere og slette alle udsagn eller kommentarer der anses for vulgære, stødende eller som bryder gældende love eller Promoterens gode navn og rygte samt serien ”Drenge”.

 1. Information om Præmien

Præmien består af følgende (”Præmien”):

 • 12-måneders gratis abonnement til Viaplay Film og Serier pakken.

Den samlede værdi af Præmien anslås at være 1428 DKK per person. Alle lokaler skatter og afgifter, hvis nogle, er Vinderen ansvarlig for.

Andre vilkår for Præmien

Voucheren på 12-måneders abonnement til Viaplay Film og Serier pakken skal aktiveres senest den 30. september 2022. Når abonnementsperioden på de 12-måneders gratis abonnement (Præmien) er udløbet, vil abonnementet fortsætte til de standardpriser der er angivet i området for Vinderen, medmindre abonnementet annulleres før udløbet af den 12-måneders gratis abonnementsperiode af vinderen.

Når man aktiverer voucheren, skal en af Viaplay godkendt betalingsmetode (som f.eks. kredit- eller debitkort) anvendes.

Promotoren kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige informationer leveret af Vinderen, som kan påvirke accepten af Præmien eller modtagelsen af Præmien.

Præmien er personlig og kan ikke videregives, returneres, eller ombyttes til kontanter.

Promotoren forbeholder sig retten til at ombytte Præmien, i sin helhed eller dele af den, til en præmie af samme værdi eller højere, hvis omstændigheder uden for Promotorens kontrol skulle gøre dette nødvendigt.

 1. Behandling af dine personoplysninger

Viaplay Group er fuldt engageret i at beskytte dine persondata. I forbindelse med deltagelsen i Konkurrencen vil Viaplay A/S være dataansvarlig og på den baggrund behandle dine persondata, herunder dit navn, Instagramkontos navn, din Indbringelse, din e-mail adresse og beboelsesland. Alt persondata indsamles fra dig som Deltager når du laver en Indbringelse til Konkurrencen eller via direkte kommunikation med os. Der forefindes ikke andre informationsindhentelsessteder.

Behandlingen foretages på bases af vores legitime interesse i at administrere ”Drenge” konkurrencen og kontakte Vinderne. Alt persondata opbevares sikkert og I overensstemmelse med gældende love. Når ”Drenge” konkurrencen er færdig, vil dine direkte beskeder og e-mail adresse blive slettet uden unødig forsinkelse. Se venligst Viaplay Groups Privatlivspolitik for mere information om hvordan vi behandler din persondata.

 1. Immaterielle rettigheder

Ved at deltage i Konkurrencen, erklærer Deltageren hermed at de ejer de eksklusive og uendelige ophavsrettigheder til deres Indbringelse og at en sådan Indbringelse ikke er behæftet med eller krænker nogle tredjepartsrettigheder.

Deltageren giver ved sin deltagelse i Konkurrencen Promotoren en evigvarende, ikke-eksklusiv, overfør bar, verdensomspændende og royaltyfri licens til at brugeIndbringelsen, inkluderet er eventuelle immaterielle rettigheder som kan eksistere i deltagelsen for administrationsformål og promovering af ”Drenge” konkurrencen.

 1. Ansvarsbegrænsning

Alle præmier uddeles ”som de er” og på ”som tilgængelig”-basis, og eventuelle betingelser, garantier eller andre vilkår som er antydet af gældende lov, ekskluderes herved i den grad det er tilladt. Arrangøren påtager sig intet ansvar eller ansvar for skader, tab eller skader påført af en deltager eller ven af en deltager/vinder som et resultat af at deltage i Konkurrencen eller acceptere en præmie.

Ikke desto mindre skal ingenting udelukke arrangørens ansvar for:

 • dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed;
 • svindel eller uredelig urigtig fremstilling; eller
 • ethvert andet ansvar som ikke kan udelukkes ved lov.

I tilfælde af tvivl eller uenighed om ”Drenge” Konkurrencebetingelserne, er det Promotoren som afgør Vinderen. Ingen krav kan fremsættes mod Promotoren eller deres partnere som følge af deltagelse i Konkurrencen og/eller i forhold til præmien.

 1. General

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller tilknyttet Instagram. Instagram accepterer ikke noget ansvar eller ansvarspådragelse for nogle skader, tab eller ødelæggelser relateret til ”Drenge” Konkurrencen, dets organisation eller lidelser til nogen af Deltagerne som et resultat af deltagelse i Konkurrencen.

Vindere kan blive bedt om at deltage i kampagneaktiviteter.

Konkurrencen er underlagt lovene i deltagerens bosteds land.

Det tages forbehold for formulerings- og trykfejl.

 

 

Kontakt os

Select your region and language

Recommended for you

Dansk

All our regions and languages