Behöver du hjälp?

Bredbandskonsumtion

Bredbandskonsumtionen hos Viaplay varierar beroende på vilken bildkvalité som strömmas.

  • När man tittar i Högst (HD) räknar vi med att du förbrukar upp till 2,5 GB/h.
  • Vid användning av kvalitén Hög (HD/SD) förbrukas högst 1,8 GB/h.
  • Om du spelar upp en sändning i kvalitén Mellan förbrukas som mest 500 MB/h.
  • När materialet spelas upp i den lägsta kvalitén Låg förbrukas upp till 150 MB/h.

Det är din bredbandsuppkopplings styrka som bestämmer vilken ström som används. Detta innebär i praktiken att en stark internetuppkoppling automatiskt använder Högst, medan en svag internetuppkoppling istället använder Låg eller Mellan.

På PC, Mac och Android/iOS har du möjlighet att manuellt ställa in vilken kvalité som ska användas. Mer information om hur man går tillväga samt vilka bredbandshastigheter som vi rekommenderar finns att hitta i artikeln Hastighetsrekommendationer för internetanslutning.

Var den här artikeln till hjälp? 31
Kontakta oss