Behöver du hjälp?

Nollställ nätverksinställningarna

Om appen upplever något av följande problem:

  • inte går att starta
  • inte kan ansluta, du får ett felmeddelande vid uppstart
  • uppspelning av material fastnar
  • nedladdning av material fastnar

Prova att återställa nätverksinställningarna på din iPad eller iPhone.

Detta gör du genom att navigera till Inställningar (på hemskärmen) > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar.

Ha i åtanke att du efter detta kommer behöva ansluta till nätverket igen, vilket innebär att du bör ha tillgång till ditt wifi-lösenord.

Var den här artikeln till hjälp? 32
Kontakta oss