Viaplay Group terms and conditions Gulltransporten competition

Arrangøren av konkurransen “Gullspillet” for Gulltransporten er Viaplay Group Norway AS (org. nr. 912 213 714) med adressen Karvesvingen 7, 0579 Oslo (herunder “Promotøren”).

Ved å delta i konkurransen aksepterer og samtykker du (herunder «Deltakeren») til følgende vilkår og betingelser («Reglene»). Deltakere som ikke overholder reglene vil ikke kunne vinne Premien (som definert nedenfor).

1. Krav for deltakelse

«Gullspillet»-konkurransen varer mens bemanning er til stede på stand i perioden fra fra 11. desember 2022 kl 10:00 til 18. desember 2022 kl.19:00. Alle deltakere må oppfylle følgende krav:

  • 18 år eller eldre og er myndig, og
  • Bosatt i Norge, og
  • Har norsk bankkonto

Ansatte hos Promotøren eller personer i nær slekt med ansatte hos Promotøren vil ikke kunne delta i konkurransen.

2. Slik deltar man i konkurransen

Deltakerne kan delta i «Gullspillet»-konkurransen ved å forsøke å få ut en 12kg gullbarre fra glassmonter kalt «Norges Bank» på stand på Oslo S. Dette må gjøres innen ett minutt har gått og i overensstemmelse med «Gullspillet»-konkurransens retningslinjer. Stand er aktiv i perioden angit i punkt 1.

Konkurransen er ikke betinget av kjøp av varer eller tjenester.

3. Hvordan vinner(e) utnevnes og annonseres

Når konkurranseperioden for «Gullspillet» er utløpt, vil Premien deles på det antallet som har klart å få gullbarren ut av «Norges Bank». Premien deles likt mellom de som har klart det, herunder (”Vinneren(e)”).

Vinneren(e) vil bli kontaktet via e-post 20. desember 2022 med informasjon om hvor stor del av Premien de har vunnet. Vinneren(e) har tjuefire (24) timer på å svare på e-posten for å godta Premien. Hvis ikke Vinneren(e) svarer innen tidsfristen forbeholder Promotøren seg retten til å dele Premien mellom de gjenstående Vinneren(e).

Promotøren forbeholder seg retten til å slette og fjerne alle utsagn eller kommentarer som anses vulgære, støtende, i strid med gjeldene regler eller egnet til å skade Promotørens eller filmen «Gulltransporten» sitt gode navn og rykte.

4. Information om Premien

Premien består av følgende (”Premien”):

  • NOK 100 000 (som vil deles bland Vinneren(e) som beskrevet i punkt 3).

Den samlede verdien av Premien er NOK 100 000. Vinneren(e) er selv ansvarlige for eventuelle skatter eller avgifter, samt innrapportering av gevinst til Skatteetaten på egen vegne.

Andre vilkår for Premien

Promotøren kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon levert av Vinneren(e), som kan påvirke aksept av Premien eller mottakelse av Premien.

5. Behandling av dine personlige opplysninger

Viaplay Group arbeider alltid for å beskytte dine personopplysninger. Viaplay Group Norway AS vil som behandlingsansvarlig behandle dine personopplysninger, herunder ditt navn, ditt telefonnummer, din e-postadresse, og din bostedsadresse, i forbindelse med deltakelsen i Konkurransen. Alle personopplysninger samles inn fra deg som Deltaker om du er en av Vinneren(e) av Konkurransen. Hvis du vinner konkurransen, må vi også behandle personnummeret ditt og bankkontonummeret.

Viaplay kan benytte tredjeparter til å behandle personopplysninger på Viaplays vegne. Viaplay forblir likevel alltid behandlingsansvarlig, og vil påse at slike tredjeparter kun behandler personopplysnigner i tråd med det som er angitt i disse konkurransebetingelsene.

Behandlingen av personopplysninger gjøres basert på vår legitime interesse av å administrere “Gullspillet”-konkurransen og kontakte Vinneren(e). All personopplysninger oppbevares sikkert og i overenstemmelse med gjeldene lover. Når “Gullspillet” Konkurranse er ferdig vil all din personopplysninger bli slettet uten unødvendig forsinkelser. Merk at personopplysningene som behandles med det formål å utbetale gevinsten lagres i henhold til norsk regnskapslovgivning. Vennligst se Viaplay Groups Privatlivspolitikk for mer informasjon om hvordan vi behandler din personopplysninger.

6. Ansvarsbegrensning

Alle premier utdeles på «som de er»-basis og eventuelle betingelser, garantier eller andre vilkår som implisitt følger av gjeldende regler fravikes herved i den grad det er tillatt. Promotøren påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for skader, tap eller skader påføres Deltakeren eller andre som et resultat av deltakelse i Konkurransen eller aksept av Premie.

Det foregående begrenser likevel ikke Promotørens ansvar for:

  • dødsfall eller personskade som forårsakes av uaktsomhet fra Promotøren:
  • svindel eller uredelig/uriktig fremstilling; eller
  • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses ved lov.

I tilfeller av tvil eller uenighet om konkurransebetingelsene for «Gullspillet» er det Promotøren som avgjør Vinneren(e). Ingen krav kan fremsettes mot Promotøren eller deres partnere som følge av deltakelse i Konkurransen og/eller i tilnknytning til Premien.

7. Generelt

Konkurransen er underlagt loven i Deltakerens bostedsland.

Det tas forbehold for formulerings- og trykkfeil.

Kontakt oss

Select your region and language

Recommended for you

Norsk

All our regions and languages

Denmark
Netherlands
Finland
Poland
Iceland
Sweden
Norway
United Kingdom