Fel i tjänst och Tvistlösning

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du upplever att tjänsten inte lever upp till dina förväntningar. Genom feedback och återkoppling från våra kunder kan vi utvecklas och förbättras. För direktkontakt med vår kundservice klicka på Kontakta oss, längst ned på sidan.

Om tvist uppstår så ska vi i första hand försöka komma överens sinsemellan. Om vi inte lyckas komma överens så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva tvisten. ARNs beslut är en rekommendation. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm och hemsida www.arn.se.

Du kan också använda EU:s onlineplattform om en tvist uppstår.  Genom onlineplattformen kan du bland annat diskutera problemet direkt med oss eller slussas vidare till den tvistlösningsnämnd som kan handlägga tvisten.

Både du och vi har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

Kontakta oss

Select your region and language

Recommended for you

Svenska

All our regions and languages

Denmark
Netherlands
Finland
Poland
Iceland
Sweden
Norway
United Kingdom