Trenger du hjelp?

Vil du bruke Viaplay på jobben / Har du modifisert tilkoblingen din?

Bedrifter, skoler og hotell bruker ofte nettverk hvor serverene er plassert utenlands. Dette kan føre til problemer når du skal benytte Viaplay siden våre rettigheter er landsbegrensede. Det er også vanlig at de nevnte stedene ikke tillater streaming, og at de derfor stopper tilgangen til tjenester som tilbyr dette. Du kan kontakte nettverksadministratøren for å sjekke om du kan få tilgang til Viaplay.

Om du får opp en melding om sier at tjenesten ikke er tilgjengelig i din region så kan du sjekke din IP-adresse:

1. Begynn med å kopiere IP-adressen din på denne siden: //ip-lookup.net/.
2. Gå til https://www.maxmind.com/en/home og lim inn adressen i feltet du ser midt på siden.
3. Trykk på knappen «GO» og kontroller IP-adressens lokalisering.

Om det står att du befinner deg i et annet land enn Norge anbefaler vi deg å kontakte din nettverksleverandør. Om rett land blir angitt anbefaler vi at du prøver å spille av materialet igjennom en annen plattform (PC/Mac, Smart TV, nettbrett osv). Om du bruker en datamaskin kan du også forsøke å bytte nettleser. Om du fortsatt møter på hinder så er du velkommen til å ta kontakt med vår kundeservice. Klikk på den røde knappen «Kontakt oss» til høyre på siden.

Om du har modifisert tilkoblingsinnstillingene så anbefaler vi at du bytter tilbake til din internettleverandørs standardinnstillinger. Har du byttet til en anpasset DNS-instilling på din enhet kan du tilbakestille enheten sånn at den tar imot DNS automatisk. Om du er tilkoblet via VPN bør du inaktivere den og koble til direkte igjennom ditt hjemmenettverk. Ta kontakt med enhetens produsent for å få hjelp om du er usikker på hvordan du går frem.

Var denne artikkelen til hjelp? 5
Kontakt oss