Rekkefølge på serier/savnet avsnitt

Visse serier på Viaplay har ikke avsnittet i samme rekkefølge som hos andre tjenester, som f.eks. IMDb. Hos Viaplay så følger vi den avsnitts ordningen som settes av respektive produksjonsselskapene.

Det kan finnes flere årsaker til hvorfor ordningen på avsnittene skiller seg. For eksempel kan IMDb følge den ordningen som serien sendes i på amerikanske TV. Det er nødvendigvis ikke alltid det samme for norske eller internasjonale sendinger og strømmetjenester.

For noen av seriene er avsnittene oppdelt annerledes og kan falle inn i en annen sesong en sammenlignet med f.eks. IMDb-siden. Vi følger også produksjonsselskapets instruksjoner ved oppdeling av avsnitt og sesonger. Slike serier kan f.eks. være Family Guy, South Park og American Dad.

Merk at alle TV-produserte avsnitt ikke alltid blir tilgjengelige for strømmetjenester, på grunn av innholdet. Derfor kan visse avsnitt helt og holdent savnes på Viaplay.

Kontakt oss

Select your region and language

Recommended for you

Norsk

All our regions and languages

Denmark
Netherlands
Finland
Poland
Iceland
Sweden
Norway
United Kingdom