Feil på tjenesten og Tvisteløsning

Vi vil gjerne at du kontakter oss dersom du opplever at tjenesten vår ikke lever opp til forventningene dine. Via feedback og tilbakemeldinger fra kundene våre kan vi forbedre oss og utvikles. Om du vil ha direkte kontakt med vår kundeservice, trykk på Kontakt oss, lengst ned på siden.

Om en tvist oppstår så skal vi i første omgang forsøke å komme overens oss i mellom. Om vi ikke lykkes med å komme overens, så kan du henvende deg til Forbrukerrådet som kan behandle din klagesak. Forbrukerrådets avgjørelse er en anbefaling. Forbrukerrådets adresse er Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo, og deres hjemmeside er https://www.forbrukerradet.no/

Du kan også bruke EU’s onlineplattform om en tvist oppstår. Gjennom onlineplattformen kan du blant annet diskutere problemet direkte med oss, eller vidresendes til en nemd som kan behandle tvisten.

Både du og vi har alltid rett til å ta opp saken i en domstol.

Kontakt oss

Select your region and language

Recommended for you

Norsk

All our regions and languages

Denmark
Netherlands
Finland
Poland
Iceland
Sweden
Norway
United Kingdom